•  

Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo ypatumai, rengiant finansines ir mokestines ataskaitas

Paskelbta: 2020-09-29
VISI SEMINARAI