•  

Video seminarai


Žemės ūkio atsparumo didinimas diegiant agrarinės miškininkystės ir neigiamos CO2 emisijos technologijas

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Svarbiausi uždaviniai siekiant užtikrinti vietos maisto rinkų plėtrą ir atsparumo didinimą

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Tiksliojo ūkininkavimo paslaugų ir kompetencijų centras – į ūkį žiūrime kitu kampu

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Europos misija sveikam dirvožemiui ir maistui

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Medaus, vaisių ir uogų sulčių fermentacijos galimybės

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei kitų darbuotojų perspektyvinis poreikis ir jo kokybiškas tenkinimas sąveikaujant aukštojo mokslo ir profesinio rengimo institucijoms

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Alyvų klampos mažėjimo tendencijos, jų įtaka mašinų darbui

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Vynuogininkystė Lietuvoje: iššūkiai ir perspektyvos

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Kmynų alelopatinis poveikis daugianario pasėlio augalams

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Apskaita ir finansai ne buhalteriams: ką reikia žinoti teikiant dokumentus buhalteriui?

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Kmynų auginimas daugianariuose pasėliuose

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Kooperatyvų ir gamintojų organizacijų plėtros priemonės

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Pieno ūkių moduliai, jų aplinkosauginis, technologinis ir ekonominis vertinimas

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Biologinio turto ir žemės ūkio produktų savikainos kalkuliavimo ypatumai, rengiant finansines ir mokestines ataskaitas

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Apskaita ir finansai ne buhalteriams: kaip valdyti finansus ir vertinti investicijas?

Paskelbta: 2020-09-29
PLAČIAU

Ginčai dėl žemės. Žemės perleidimo mokesčiai

Paskelbta: 2020-09-25
PLAČIAU

Šiuolaikinio ūkio dirvožemio kokybės vertinimas ir gerinimas

Paskelbta: 2020-09-25
PLAČIAU

Rėmėja

logo

Partneriai ir informaciniai rėmėjai

logo
logo